Parallel scheduling by graph ranking - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parallel scheduling by graph ranking

Abstrakt

Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia uporządkowanego kolorowania, które lepiej modelują wymienione sytuacjepraktyczne. Do tych uogólnień należą uporządkowane kolorowanie grafów obciążonych (co pozwala uwzględnić niejednostkowe czasy trwania poszczególnych operacji) oraz uporządkowane listowe kolorowanie (co pozwala uwzględnić sytuacje, gdy pewne operacje powinny lub nie powinny być realizowane w określonych przedziałach czasowych). Oprócz wymienionych uogólnień badane były również: problem szukania drzew spinających o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym oraz problem uporzadkowanego kolorowania łuków grafów skierowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi