Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems

Abstrakt

Algorytmy genetyczne stanowią ważną metodę rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. W artykule skupiono się na projekcie równoległego algorytmu genetycznego pozwalającego uzyskiwać uniwersyteckie rozkłady zajęć, spełniające zarówno twarde jak i miękkie ograniczenia. Czytelnika wprowadzono w niektóre znane sposoby zrównoleglenia, przedstawiono również podejście autorów, ykorzystujące MPI. Przyjęto strukturę zarządzania opartą o model master-slave. Oceniono skalowalność i jakość rozwiązania w funkcji rozmiaru populacji i liczby węzłów obliczeniowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering strony 325 - 330
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Bańczyk K., Boiński T. M..: Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems, W: International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering, 2006, ,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi