Parametry akwizycji w systemach z napięciowymi i częstotliwościowymi torami pomiarowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametry akwizycji w systemach z napięciowymi i częstotliwościowymi torami pomiarowymi

Abstrakt

Przedstawiono metodę przetwarzania sygnału impulsowego modulowanego częstotliwościowo. Pozwala ona na uzyskanie informacji o częstotliwości sygnału impulsowego modulowanego częstotliwościowo w tych samych chwilach czasu, w których próbkowane są sygnały w torach napięciowych. Pozwala też na stosowanie tych samych parametrów akwizycji dla torów z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka nr R. LVII, strony 41 - 52,
ISSN: 1897-8827
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Parametry akwizycji w systemach z napięciowymi i częstotliwościowymi torami pomiarowymi// Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka. -Vol. R. LVII., nr. nr 3 (219) (2011), s.41-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi