Wielokanałowa akwizycja z torami pomiarowymi z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokanałowa akwizycja z torami pomiarowymi z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji

Abstrakt

Tematem artykułu jest akwizycja sygnałów w systemie pomiarowym z torami pomiarowymi z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji. Zaproponowano nową metodę akwizycji sygnałów z częstotliwościowym nośnikiem informacji. Pozwala ona na uzyskanie informacji o częstotliwości sygnału impulsowego modulowanego częstotliwościowo w tych samych chwilach czasu, w których próbkowane są sygnały w torach napięciowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Wielokanałowa akwizycja z torami pomiarowymi z napięciowym i częstotliwościowym nośnikiem informacji// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 6 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi