Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych

Abstrakt

W niniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody estymacji widmowej gestosci mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przedstawione w rozprawie rozwiazania, takie jak dwukierunkowy algorytm drabinkowy z zapominaniem wykładniczym oraz metoda usredniania modeli umozliwiaja precyzyjna estymacje charakterystyk widmowych. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, ze opracowane algorytmy daja zadowalajace rezultaty zarówno w przypadku łagodnych jak i gwałtownych zmian wartosci parametrów analizowanego sygnału. Wopisanych algorytmach zastosowano metody jednoczesnego wyboru rzedu estymowanego modelu oraz pasma estymacji. Obydwie wielkosci maja bezposredni wpływ na skutecznosc estymacji zarówno pod wzgledem jakosciowym (adekwatnosc) jak i ilosciowym (dokładnosc). Wyniki eksperymentów potwierdzaja jednoznacznie teze pracy, iz zastosowanie metod adaptacyjnego wyboru rzedu modelu oraz pasma estymacji stosowanego w procesie jego identyfikacji umozliwia zwiekszenie dokładnosci parametrycznej oceny widma chwilowego modelowanego procesu niestacjonarnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 1145 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 160 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi