Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events

Abstrakt

Nowoczesne systemy monitoringu działają na zasadzie automatycznego wykrywania niebezpiecznych zdarzeń na podstawie analizy obrazu z kamer i dźwięku z mikrofonów. W niniejszej publikacji skupiono się na pierwszym etapie rozpoznawania zdarzeń dźwiękowych, jakim jest parametryzacja dźwięku. Podstawą do skutecznego działania systemu jest znalezienie parametrów, których zmienność najlepiej odzwierciedla cechy charakterystyczne dźwięku związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi. W tym celu stworzono zbiór 28 parametrów, w którym znajdują się parametry opisane w standardzie MPEG-7 i parametry zdefiniowane specjalnie dla tego zastosowania. Przedstawiono metody obliczania parametrów z postaci czasowej lub widmowej sygnału. Następnie zbiór ten został sprawdzony poprzez badanie skuteczności klasyfikacji przykładowych próbek dźwiękowych przy pomocy klasyfikatora opartego o maszynę wektorów wspierających (SVM).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 225 - 230,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łopatka K., Żwan P., Czyżewski A.: Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.225-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi