Perspektywy rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim

Abstrakt

Rozdział dotyczy perspektyw rozwoju polskich MSP na jednolitym rynku europejskim (JRE). Na początku przedstawiony został wpływ JRE na firmy sektora MSP. Następnie Autorka przedstawia i uzasadnia tezę, że kluczowym warunkiem determinującym los każdej firmy na JRE są kompetencje właściciela-menedżera. To kompetencje decydują bowiem o zdolności firmy do internacjonalizacji, modyfikowania strategii, zdolności do rozwoju innowacyjności i zdolności do wchodzenia w sieci. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na jednolitym rynku europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego : praca zbiorowa strony 30 - 38
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Perspektywy rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim// Szanse rozwoju polskiego sektora MSP na jednolitym rynku europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego : praca zbiorowa/ ed. pod red. Jacka Otto i Aleksandry Maciaszczyk ; Politechnika Łódzka. Łodź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2006, s.30-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi