Pesticides in precipitation - a review of data from 1975 to 2001 = Stężenia pestycydów w opadach atmosferycznych w latach 1975-2001 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pesticides in precipitation - a review of data from 1975 to 2001 = Stężenia pestycydów w opadach atmosferycznych w latach 1975-2001

Abstrakt

Zebrano i opracowano dane literaturowe dotyczące trwałości w środowisku, metodyki analitycznej i przede wszystkim wyników badań pestycydów występujących w próbkach opadów atmosferycznych w różnych regionach. Przeprowadzono analizę danych i przedstawiono stan zanieczyszczenia wód opadowych pestycydami w okresie 1975-2001 na terenie Europy i Ameryki Północnej. Z zebranych danych wynika, że pestycydy występują wszędzie, nie tylko tam gdzie są ludzie. W wyniku transportu powietrznego docierają do oddalonych od upraw i przemysłu miejsc np. Morze Czukockie, Beringa czy Bermudy. Z analizowanych danych wynika również, że związki z grupy pestycydów (chlorowcoorganicznych i fosforo- i azotoorganicznych) oraz ich metabolity występują w opadach atmosferycznych i we mgle (oscylując wokół jednej wartości).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 1369 - 1382,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Pesticides in precipitation - a review of data from 1975 to 2001 = Stężenia pestycydów w opadach atmosferycznych w latach 1975-2001// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr 12 (2006), s.1369-1382
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi