Road and roof runoff waters as a source of pollution in a big urban agglomeration (Gdańsk, Poland) = Wody spływne z arterii komunikacyjnych i dachów budynków jako źródło zanieczyszczenia w dużych aglomeracjach miejskich (Gdańsk, Polska) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Road and roof runoff waters as a source of pollution in a big urban agglomeration (Gdańsk, Poland) = Wody spływne z arterii komunikacyjnych i dachów budynków jako źródło zanieczyszczenia w dużych aglomeracjach miejskich (Gdańsk, Polska)

Abstrakt

Wody spływne są bardzo ważnym medium, transportującym zanieczyszczenia atmosferyczne z powietrza do gleby i wody powierzchniowej. Przedstawiono wyniki dotyczące analizy próbek opadów atmosferycznych oraz wód spływnych z arterii komunikacyjnych i dachów budynków. Wykonano oznaczenia na zawartość anionów, kationów, metali ciężkich i pestycydów. Próbki były pobierane podczas wystąpienia opadu w różnych miejscach na terenie Gdańska. W analizowanych próbkach wykryto i oznaczono pestycydy, siarczany i bardzo duże stężenia jonów sodowych i chlorkowych. Badania potwierdziły, że oba spływy z arterii komunikacyjnych i dachów budynków są bardzo zanieczyszczone i stężenia zanieczyszczeń w nich zawartych powinny być monitorowane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 15, strony 375 - 385,
ISSN: 1898-6196
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Namieśnik J.: Road and roof runoff waters as a source of pollution in a big urban agglomeration (Gdańsk, Poland) = Wody spływne z arterii komunikacyjnych i dachów budynków jako źródło zanieczyszczenia w dużych aglomeracjach miejskich (Gdańsk, Polska)// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 15., nr. nr 3 (2008), s.375-385
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi