Photovoltaic solar cells and modules as the source of electricity in the world and its future in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photovoltaic solar cells and modules as the source of electricity in the world and its future in Poland

Abstrakt

Jedną z metod ograniczenia emisji CO2 na świecie i w Polsce jest zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Systemy fotowoltaiczne, generujące energie elektryczną, są uważane za technologię wpisująca się w politykę zrównoważonego rozwoju dzięki znacznemu postępowi technologicznemu w zakresie ich wytwarzania i znacznej redukcji kosztów tych systemów.W artykule naświetlono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie na całym świecie w ciągu ostatnich lat i wskazano, co należy jeszcze zrobić, szczególnie w krajach europejskich, także w Polsce. Polska powinna brać przykład z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie przyrost inwestycji fotowoltaicznych jest stały, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału zastosowania systemów PV w budownictwie. Rozwój w tej dziedzinie gwarantuje korzyści ekonomiczne i społeczne. Podkreślono konieczność stworzenia długofalowej strategii wprowadzania w życie systemów PV i zmian legislacyjnych. Określono potencjał, jaki nasz kraj posiada w tej dziedzinie z racji swojego położenia i warunków klimatycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr 14, strony 30 - 38,
ISSN: 1230-462X
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Photovoltaic solar cells and modules as the source of electricity in the world and its future in Poland// Ekologia i Technika. -Vol. 14., nr. nr 1 (2006), s.30-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi