Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

Abstrakt

Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto przyjrzeć się, jak rozwija się rynek PV na świecie w czasie, kiedy w naszym kraju energetyka słoneczna traktowana jest jako technologia bez odpowiedniego potencjału.Światowy kryzys finansowy wydaje się być - paradoksalnie - szansą dla rozwoju fotowoltaiki. Producenci z branży PV realizują politykę konsolidacyjną, szczególnie w dziedzinie produkcji krzemu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu// Czysta Energia.. -., nr. 2=88 (2009), s.18-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi