Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

Abstrakt

Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej redukcji kosztów produkcji. Od 1998 r. obserwuje się 35-procentowy roczny wzrost ilości zainstalowanej na świecie mocy ogniw i modułów fotowoltaicznych.Energia pochodząca z tego źródła ma szansę pokryć 1,1 % światowego zapotrzebowania energetycznego do roku 2020, a dalszy wzrost wykorzystania modułów PV może doprowadzić do pokrycia 21 % potrzeb w roku 2040.W artykule przestawiono przykłady ilustrujące rozwój energetyki fotowoltaicznej, jaki nastąpił w ostatnich latach na świecie i zwrócono uwagę na to, co należy jeszcze zrobić, szczególnie w krajach europejskich oraz w Polsce.Obserwuje się znaczące różnice w udziale energetyki fotowoltaicznej w systemach energetycznych krajów europejskich. Plan rozwoju przedstawiony przez Komisję Europejską "Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii" może być zrealizowany na podstawie zinwentaryzowania stanu obecnego i potencjału wykorzystania tych źródeł energii w najbliższej przyszłości w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących. Polska powinna brać przykład z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie inwestycje w zakresie fotowoltaiki są z roku na rok coraz większe, ze szczególnym uwzględnieniem olbrzymich możliwości, tkwiących w budownictwie. Technologia fotowoltaiczna daje wiele ekonomicznych i społecznych korzyści dla jej użytkowników, jak znacząca redukcja emisji CO2 i nowe miejsca pracy.W artykule podkreślono konieczność długofalowej strategii wdrażania systemów fotowoltaicznych i niezbędnych zmian w systemie regulacji prawnych. Przedstawiono także potencjalne możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego w naszym kraju z punktu widzenia położenia geograficznego. Transfer wiedzy, udział w konferencjach naukowych, warsztatach i wystawach, uczestnictwo w międzynarodowych projektach, wizytowanie ośrodków naukowo-badawczych i uruchomionych instalacji fotowoltaicznych są niezbędne w ramach współpracy między naszym krajem a liderami na rynku PV (Stanami Zjednoczonymi,Niemcami, Japonią). Rozwój fotowoltaiki powinien być również stymulowany poprzez zmiany w systemie taryf na energię elektryczną, szczególnie przez regulację cen skupu energii elektrycznej i cieplnej, pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering. A nr 15, strony 1311 - 1323,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 15., nr. nr 11 (2009), s.1311-1323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi