Physical and numerical modelling of heat-flow processes in tangentially pulverized fuel-fired boiler - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Physical and numerical modelling of heat-flow processes in tangentially pulverized fuel-fired boiler

Abstrakt

Praca przedstawia wykorzystanie eksperymentalnego modelowania fizycznego kwasowo-zasadowego do modernizacji kotła pyłowego z tangencjalną komorą spalania w aspekcie ograniczenia emisji toksycznych składników węgla, siarki i azotu oraz doboru optymalnych parametrów termodynamicznych mieszania i spalania. Dodatkowo, w celu porównania wyników pomiarów kotła po modernizacji, wykonano obliczenia numeryczne z zastosowaniem oprogramowania Fluent.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 7, strony 347 - 362,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Barański J., Stąsiek J., Błasiak W.: Physical and numerical modelling of heat-flow processes in tangentially pulverized fuel-fired boiler// TASK Quarterly. -Vol. 7., nr. 3 (2003), s.347-362
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi