Planowanie realizacji zadań zgodnie z koncepcją łańcucha krytycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie realizacji zadań zgodnie z koncepcją łańcucha krytycznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę łańcucha krytycznego CCPM, zgodną z Teorią Ograniczeń, która pozwala zaplanować projekt i poprzez skuteczną koncentrację na ograniczeniu i efektywną kontrolę wykonania przedsięwzięcia, chronić terminowość całego planu, a nie poszczególnych zadań. Scharakteryzowano łańcuch krytyczny, bufory czasowe, ich lokalizację oraz pełnioną rolę przy eliminowaniu strat w budowie planu i w procesie kontroli przedsięwzięcia. W artykule przedstawiono algorytm, który pozwala rozwiązać problem wielozadaniowości, określić termin realizacji projektu, terminy rozpoczęcia poszczególnych ścieżek zasilających łańcuch krytyczny, wielkość buforów czasowych i ich wpływ na plan przedsięwzięcia. Praktyczny przykład ilustruje funkcje i zastosowanie algorytmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania strony 115 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Planowanie realizacji zadań zgodnie z koncepcją łańcucha krytycznego// Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania/ ed. redakcja Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2008, s.115-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi