Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

Abstrakt

Prowadzone badania i obserwacje wskazują na niepełne wykorzystanie istniejącego potencjału wzrostu polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze MSP. Zdecydowany prym w hierarchii najbardziej uciążliwych barier mają bariery administracyjno-prawne, a wśród nich wynikające z obowiązującego systemu prawa podatkowego. Tę barierę uzupełniają: niestabilny system prawny i podatkowy, niedostosowanie prawa pracy, nieuczciwa konkurencja i pozapłacowe koszty pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) : materiały konferencji naukowej współorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdańsk - Sztokholm, 7-10 października 2006. strony 577 - 589
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W.: Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce// Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) : materiały konferencji naukowej współorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gdańsk - Sztokholm, 7-10 października 2006./ [Gdańsk: UG], 2006, s.577-589
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi