Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Abstrakt

Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane zostały proste mechanizmy typu gniazda czy potoki jak i bardziej zaawansowane typu współdzielenie systemu plików czy możliwość tworzenia klastrów opartych o migracji procesów czy przekazywanie komunikatów. Narzędzia te, również będąc rozwiązaniami otwartymi, doczekały się wielu wersji i rozszerzeń gwarantując dalszy rozwój wykorzystujących je aplikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 16 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 31 - 38
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Boiński T.: Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.31-38
Bibliografia: test
 1. Wawryniuk, I., 2005, Klastry oparte na systemie operacyjnym Linux jako rozwi¡zanie zwi¦kszaj¡ce wydajno±¢ i niezawodno±¢ systemów informatycz- nych, http://www.klastry.org.pl/
 2. Brown, R. G., 2004, Engineering a Beowulf-style Compute Cluster, Duke University Physics Department, Durham, http://www.phy.du- ke.edu/∼rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html otwiera się w nowej karcie
 3. Geist, A., Beguelin, A., Dongarra, J., Jiang, W., Manchek, R., Sunde- ram V., 1994, PVM: Parallel Virtual Machine. A Users' Guide and Tuto- rial for Networked Parallel Computing, Massachusetts Institute of Tech- nology, MIT Press, Cambridge, http://www.netlib.org/pvm3/book/pvm- book.html otwiera się w nowej karcie
 4. Czarnul, P., Krawczyk, H., 1999, Dynamic Assignments of Applications in Distributed Environments, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, Poland
 5. Imhof, M., Andrews, M., 2003, Klastry openMosix w Gentoo, Dokumenta- cja Gentoo Linux, http://www.gentoo.org/doc/pl/openmosix-howto.xml
 6. Lever, Ch., Linux NFS Frequently Asked Questions, http://nfs.sourceforge.net/
 7. Barr, T., Langfeldt, N., Vidal, S., McNeal, T., 2002, Linux NFS-HOWTO revision v3.1, http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto/ otwiera się w nowej karcie
 8. MPI Forum, The Message Passing Interface Standard, http://www.mpi- forum.org/docs/docs.html otwiera się w nowej karcie
 9. Gropp, W., Lusk, E., Installation and User's Guide to mpich, a Portable Implementation of MPI Version 1.2.5. The chp4 device for Workstation Networks, http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/docs/mpichman- chp4/mpichman-chp4.htm otwiera się w nowej karcie
 10. The LAM/MPI Team, Open Systems Lab, 2004, LAM/MPI User's Guide, http://www.lam-mpi.org/download/les/7.1.1-user.pdf
 11. The LAM/MPI Team, Open Systems Lab, 2004, LAM/MPI Installation Guide, http://www.lam-mpi.org/download/les/7.1.1-install.pdf
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi