Podział emisji dwutlenku węgla na części związane z wytwarzaną energią elektryczną i ciepłem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podział emisji dwutlenku węgla na części związane z wytwarzaną energią elektryczną i ciepłem

Abstrakt

Omówiono jedną z metod podziału emisji dwutlenku węgla między ciepło i energię elektryczną wytwarzaną w elektrociepłowni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 23 - 27,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Buriak J., Bućko P.: Podział emisji dwutlenku węgla na części związane z wytwarzaną energią elektryczną i ciepłem// Rynek Energii. -., nr. 1(38) (2002), s.23-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi