Pojęcie czasu na tle termodynamiki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojęcie czasu na tle termodynamiki

Abstrakt

Podano przykłady zainteresowania pojęciem czasu wybranych twórców kultury z różnych epok. Przedstawiono historię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. na tle przeglądu dorobku termodynamiki wykazano, ze jedynie sformułowanie jej drugiej zasady wyznacza kierunek upływu czasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture strony 9 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Pojęcie czasu na tle termodynamiki// Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture/ ed. red. Kazimierz Żarski Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2006, s.9-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi