Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej

Abstrakt

Wskazano na istotność pomiaru efektywności w uczelniach wyższych będących miejscem kreowania i udostępniania wiedzy. Publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, finansowane z dotacji budżetowej, narażone na wpływ burzliwego otoczenia, są zmuszone do zwiększania efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów. Podkreślono rolę pomiaru w zarządzaniu. Przedstawiono tu możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis do oceny względnej efektywności procesu kształcenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi