Pomiar on-line zmiennej częstotliwości metodą cyfrową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar on-line zmiennej częstotliwości metodą cyfrową

Abstrakt

W cyfrowym pomiarze częstotliwości on-line dysponujemy informacją o długościach przedziałów międzyimpulsowych poprzedzających chwilę próbkowania. W artykule porównano pomiar częstotliwości na podstawie ostatniego przedziału i metodę wykorzystującą ekstrapolację z dwóch ostatnich przedziałów. Wykonano analizę dla liniowej i sinusoidalnej zmiany częstotliwości. Zaproponowano metodę, w której sposób wyznaczenia częstotliwości zależy od zmiany jej wartości w czasie pomiaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 101 - 103,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Pomiar on-line zmiennej częstotliwości metodą cyfrową// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. [nr] 9 bis (2006), s.101-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi