Pomiar wolnozmiennych pól elektromagnetycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar wolnozmiennych pól elektromagnetycznych.

Abstrakt

W artykule poruszono szereg spraw dotyczących charakterystyki metodyki pomiarowej pól elektromagnetycznych małej częstotlliwości, opisano podstawowe wymagania stawiane aparaturze pomiarowej przy pomiarze wolnozmiennych pól elektromagnetycznych oraz ogólne warunki wykonywanych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 18 - 21,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chudorliński J., Nowakowski A., Spiralski L.: Pomiar wolnozmiennych pól elektromagnetycznych. // ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA. -., nr. 12 (2003), s.18-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi