Pola elektromagnetyczne małych częstotliwości w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pola elektromagnetyczne małych częstotliwości w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć.

Abstrakt

Przedstawiono i omówiono źródła i mechanizmy powstawania sygnałów zakłóceń w postaci pola elektromagnetycznego małych częstotliwości w rozdzielniach elektrycznych średnich napięć. Przedstawiono wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w głównych obiektach energetycznych Huty Sendzimira. Omówiono wnioski wynikające z tych pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne strony 212 - 216,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Spiralski L., Nowakowski A.: Pola elektromagnetyczne małych częstotliwości w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć. // Wiadomości Elektrotechniczne. -., nr. 5 (2003), s.212-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi