Pomiary pola elektromagnetycznego m.cz. w otoczeniu urządzeń rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary pola elektromagnetycznego m.cz. w otoczeniu urządzeń rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych małych częstotliwości występujących w otoczeniu różnorodnych urządzeń przetwarzających i przesyłających energię elektryczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki strony 9 - 9,
ISSN: 0138-0826
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Spiralski L., Galla S., Nowakowski A., Winter R., Wyszkowski J.: Pomiary pola elektromagnetycznego m.cz. w otoczeniu urządzeń rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej// Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki. -., nr. 6 (2002), s.9-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi