Pomiar zjawisk dynamicznych wystęujących podczas opróznianai silosów przy zastosowaniu tomografii ECT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar zjawisk dynamicznych wystęujących podczas opróznianai silosów przy zastosowaniu tomografii ECT

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów efektów dynamicznych wystepujacych podczas opróznianai silsoów uzyskane przy zastosowaniu Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej. Analizę zmian koncentracji przepływu materiału sypkiego wykonano dla przepływu grawitacyjnego oraz przepływu kontrolowanego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA strony 119 - 134,
ISSN: 0374-4817
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudzień K., Chaniecki Z., Sankowski D., Niedostatkiewicz M.: Pomiar zjawisk dynamicznych wystęujących podczas opróznianai silosów przy zastosowaniu tomografii ECT// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA. -., (2010), s.119-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi