Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju

Abstrakt

Praca dotyczy opracowywania nowych metod badań adhezji elastycznych klejów, na przykładzie akrylowego kleju "mastic" i porównawczo kleju epoksydowego, w oparciu o mechanikę pękania. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych dla złącza asymetrycznego, czyli np. składającego się z dwóch różnych materiałów lub tych samych materiałów o różnej grubości. Metody wyznaczania podstawowych parametrów w próbach mechaniki pękania przeprowadzanych na złączach adhezyjnych wykorzystują najczęściej model belki utwierdzonej, w której front pęknięcia zastępuje się przez sztywne utwierdzenie. Gdy zastosowany klej jest elastyczny, np. ze względu na niski moduł Younga, degradację właściwości itp. obciążenie złącza prowadzi do jego zauważalnych odkształceń zmieniając wszystkie określane parametry. Używając asymetrycznego testu klina, w którym jeden z klejonych substratów uzbrojono w serię tensometrów oraz modelu Emila Winklera w pracy zbadano stan odkształcenie kleju i jego wpływ na badane kryteria mechaniki pękania. Stwierdzono, że długość pęknięcia wyznaczona dotychczasowymi metodami jest zawyżana. Jednakże podstawiając długość pęknięcia z jej własnym błędem uzyskujemy prawidłową wielkość energii pękania. Dodatkowym aspektem pracy jest fakt, ze przeprowadzone próby dotyczą deformacji kleju odbywającej się przed frontem pęknięcia, nie dotyczą pękania per se są więc badaniami nieniszczącymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa strony 1366 - 1371,
ISSN: 0208-6247
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzik M., Jumel J., Imielińska K., Shanahan M.: Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju// Inżynieria Materiałowa. -., nr. nr 5 (2010), s.1366-1371
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi