Porównania międzylaboratoryjne w praktyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównania międzylaboratoryjne w praktyce

Abstrakt

Jednym z najistotniejszych środków służących do potwierdzenia miarodajności wyników analiz uzyski-wanych przez laboratoria analityczne oraz do monitorowania uzyskiwanych wyników pomiarów anali-tycznych jest udział w różnego typu badaniach międzylaboratoryjnych.Podstawowym, problemem badań międzylaboratoryjnych jest zarówno odpowiednie ich przygotowanie przez organizatora badań jak i przeprowadzenie pomiarów przez ich uczestników. Podstawową zasada badań międzylaboratoryjnych jest uzyskanie, jako konsekwencji w nich uczestniczenia, dodatkowej wartości będącej następstwem optymalnie przeprowadzonych badań.Głównym celem badań międzylaboratoryjnych jest uzyskanie dodatkowej informacji na temat badanego w ramach porównań obiektu (metody analitycznej, materiału odniesienia czy laboratorium). Ta dodatkowa informacja może być tylko w takim przypadku miarodajna i jak najbardziej wyczerpująca, gdy zarówno organizator badań jak i ich uczestnik w sposób optymalny przedstawi wyniki otrzymanych analiz.Optymalny sposób zarówno zorganizowania jak i przeprowadzenia badań pozwala z jednej strony na otrzymanie - w oparciu o uzyskane wyniki badań - najbardziej pełnej informacji dotyczącej możliwych do popełnienia błędów, sposobu ich wyeliminowania i ich zapobieganiu, a z drugiej strony otrzymania miarodajnego wyniku pomiaru w kolejnych tego typu porównań.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Porównania międzylaboratoryjne w praktyce// Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej : XV Sympozjum POLLAB : materiały szkoleniowe./ Warszawa: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB., 2009, s.71-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi