Porównanie metod algorytmicznych i eksperymentalnych oceny systemów rekomendacji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie metod algorytmicznych i eksperymentalnych oceny systemów rekomendacji.

Abstrakt

Na przykładzie systemu rekomendacji badań endoskopowych (ERS) przedstawiono problematykę oceny jakości systemów rekomendacji. Zaproponowane zostały dwa podejścia oceny jakości: algorytmiczne wynikające ze zdefiniowanych miar i sposobu ich pomiaru za pomocą algorytmów testowych oraz eksperymentalne opierające się na ocenie rzeczywistej pracy systemu. Przedstawiono szereg miar służących do pomiarów algorytmicznych. Pokazano wyniki pomiarów dla systemu ERS. Porównano wyniki obu podejść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 213 - 222,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazurkiewicz A.: Porównanie metod algorytmicznych i eksperymentalnych oceny systemów rekomendacji. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. 1 (2003), s.213-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi