Porównanie podejść do opisu kontekstu użycia z wykorzystaniem meta-modeli - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie podejść do opisu kontekstu użycia z wykorzystaniem meta-modeli

Abstrakt

Ocena użyteczności może się różnić w zależności od rodzaju użytkownika oraz okoliczności, w których używany jest produkt. Aby uwzględnić ten fakt, do analizy wprowadzane jest pojęcie kontekstu użycia. W referacie zaprezentowano porównanie podejść do opisu kontekstu użycia oraz włączenia go w analizę użyteczności. Jest to część badań w ramach projektu, którego celem jest identyfikacja i opis kontekstu użycia narzędzi UML. Referat zawiera opis mechanizmów włączania elementów kontekstu użycia w znanych metodach analizy zadaniowej (GOMS, TKS, CTT) oraz identyfikuje elementy i atrybuty kontekstu użycia w podejściach bardziej ogólnych i całościowych (ISO 9241-11, modelowanie kontekstowe, obszary HCI). W celu zwiększenia precyzji opisu zastosowano meta-modele. Podjęto również próbę porównania metod w poszczególnych grupach oraz dyskusję zastosowania tych elementów do opisu kontekstu użycia narzędzi UML.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Interfejs użytkownika : Kansei w praktyce strony 34 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A., Kosidowska M.: Porównanie podejść do opisu kontekstu użycia z wykorzystaniem meta-modeli// Interfejs użytkownika : Kansei w praktyce/ ed. Red. nauk. K. Marasek, M. Sikorski ; ed. L. Bolc. Warszawa: PJWSTK, 2006, s.34-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi