Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Abstrakt

Tematyka rozprawy dotyczy aplikacji kontekstowych wykonywanych w środowisku czasu rzeczywistego typu *pervasive computing*. To środowisko nazywane jest przestrzenią inteligentną a aplikacje w niej wykonywane określane są jako Interaktywne Aplikacje Iteracyjne (IAI). IAI analizuje w sposób ciągły sytuacje (wyrażone przez kontekst) zachodzące w przestrzeni i w zależności od bieżącego kontekstu podejmuje określone działania. W skład przestrzeni wchodzi zestaw usług pomiarowo - kontrolnych i wykonawczych oraz silnik odpowiedzialny za wykonanie tych aplikacji, a także aplikacje użytkowe. W rozprawie zdefiniowano konieczne rodzaje usług, zaproponowano model maszyny opisujący taki silnik (PIAI - Parallel IAI) oraz wynikającą z niego architekturę IAK. Tak zdefiniowaną architekturę zaimplementowano w postaci środowiska wykonania IAI (SWIAI). Z kolei IAI są opisane za pomocą zestawu par kontekst - akcja. Zbudowane SWIAI oraz reprezentatywne IAI wykorzystano do przeprowadzenia eksperymentów, dotyczących analizy wpływu kontekstu oraz wykonywania związanej z rozpoznaną sytuacją akcji na efektywność wykonania aplikacji IAI. Ich wyniki zostały opisane i wskazano kolejne otwarte problemy badawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi