PORÓWNANIE PROJEKTÓW BUDOWY FARM WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PORÓWNANIE PROJEKTÓW BUDOWY FARM WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP

Abstrakt

W referacie opisano porównanie projektów budowy farm wiatrowych będących w różnych stadiach realizacji przygotowania inwestycji. Metodą, którą wykorzystano do porównania projektów jest metodą analizy wielokryterialnej AHP (Analytic Hierarchy Process). Referat przedstawia opis metody oraz kryteriów, pod względem których porównano projekty. Wykazano, że dla projektu P2 czas zdobycia wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest najkrótszy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 89 - 92,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A.: PORÓWNANIE PROJEKTÓW BUDOWY FARM WIATROWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 46 (2015), s.89-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi