Post-impact moisture absorption in hybrid glass, aramid, carbon/epoxy composites - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Post-impact moisture absorption in hybrid glass, aramid, carbon/epoxy composites

Abstrakt

Zbadano chłonność wody i własności po udarze i absorpcji wody w laminatach hybrydowych aramidowo-szklano-węglowych. Badania porównawcze dla laminatów szklano-epoksydowych wykazały 18% i 33% spadek wytrzymałości na ściskanie odpowiednio w wyniku udaru o energii 10J oraz udaru i absorpcji wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 3, strony 27 - 34,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Wojtyra R.: Post-impact moisture absorption in hybrid glass, aramid, carbon/epoxy composites// Advances in Materials Science. -Vol. 3., nr. 1 (2003), s.27-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi