Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących postaw menadżerów ZZL wobec pracy w zespole zróżnicowanym versus jednolitym kulturowo w zależności od wymagań zadania stawianego przed zespołem. Postawy menadżerów, a tym bardziej menadżerów ZZL maja kluczowy wpływ na kształtowanie kultury organizacji a przez to na zachowania jej pracowników. Natomiast pozytywne postawy wobec zarządzania różnorodnością, a w tym przypadku zarządzania zespołami zróżnicowanymi kulturowo, zwiększają możliwości wykorzystania ich potencjału w organizacji. Wyniki badań wykazały, że badani menadżerowie ZZL preferowali prace w zespołach zróżnicowanych kulturowo jeśli zadanie wymagałoby przełamywania schematów, kreatywności a także podejmowania ryzyka i elastyczności w działaniu. Dodatkowo przedstawiono wyniki korelacji pomiędzy postawami badanych a ich doświadczeniem na stanowisku lidera zespołów jednorodnych i zróżnicowanych kulturowo.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 72 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo strony 42 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Stankiewicz K.: Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo// Zarzadzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróznicowanych kulturowo/ Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s.42-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi