Potrzeby mieszkaniowe a popyt na mieszkania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potrzeby mieszkaniowe a popyt na mieszkania

Abstrakt

W opracowaniu wyznaczenono szacunkowe potrzeb mieszkaniowe w Polsce, określono główne determinanty popytu na analizowane dobro oraz kierunki ich oddziaływania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce strony 7 - 24
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Potrykus M.: Potrzeby mieszkaniowe a popyt na mieszkania// Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce/ Gdańsk: Katedra Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2010, s.7-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi