Predictive current controller with simplified load model operating for allfrequencies. Vestnik Nacionalnogo tehniceskogo universiteta ''Harkovskij po- litehniceskij institut'' Problemy avtomatizirowannogo elektroprivoda. Teo- riƒ i praktika.**2002 vyp. 12 t. 2 s. 355-357, 6 rys. bibliogr. 4 poz. Seriƒ ''Elektrotehnika, elektronika i elektroprivod''. Predykcyjny regulator prądu z uproszczonym modelem obciążenia pracujący wszerokim zakresie częstotliwości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Predictive current controller with simplified load model operating for allfrequencies. Vestnik Nacionalnogo tehniceskogo universiteta ''Harkovskij po- litehniceskij institut'' Problemy avtomatizirowannogo elektroprivoda. Teo- riƒ i praktika.**2002 vyp. 12 t. 2 s. 355-357, 6 rys. bibliogr. 4 poz. Seriƒ ''Elektrotehnika, elektronika i elektroprivod''. Predykcyjny regulator prądu z uproszczonym modelem obciążenia pracujący wszerokim zakresie częstotliwości.

Abstrakt

Zaprezentowano nowy rodzaj regulatora predykcyjnego prądu, umożliwiającydziałanie w szerokim zakresie częstotliwości. Rozpatrzono aspekty praktycznepraktyczne realizacji algorytmu sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi