Preservation of historical buildings foundations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preservation of historical buildings foundations

Abstrakt

Praca dotyczy niektórych problemów związanych z zabezpieczaniem fundamentów obiektów zabytkowych. Przedstawiono dawne i obecnie stosowane metody zabezpieczeń. Podano przykłady ich zastosowań, zwracając szczególną uwagę na ich wady i zalety.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003 strony 129 - 132
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J., Dardzińska I.: Preservation of historical buildings foundations// Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003/ ed. I. Kreja Gdańsk: Cent. Urban Constr. Rehab. CURE, 2003, s.129-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi