Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę oszacowania czasu migracji zanieczyszczeń w rzece, którą zastosowano do oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych i wykorzystania cieku jako potencjalnego odbiornika. Temat ten podjęto wobec wymagań Prawa Wodnego dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Zima P.: Próba oceny możliwości lokalizacji zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Kościerzynie do rzeki Wierzycy w świetle regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi