Problematyka zarządzania wiekiem w edukacji menedżerskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problematyka zarządzania wiekiem w edukacji menedżerskiej

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa w Unii Europejskiej powoduje zainteresowanie zarządzaniem wiekiem. Europejski Komitet Społeczno Ekonomiczny dostrzega potrzebę kształcenia w zakresie zarządzania wiekiem. Przedstawiono zakres zagadnień, jakie powinny znaleźć się w programach studiów na kierunku zarządzanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego strony 103 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Problematyka zarządzania wiekiem w edukacji menedżerskiej// Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego/ ed. pod red. J. Dietla, Z. Sapijaszki. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2012, s.103-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi