Zarządzanie wiekiem 50+ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiekiem 50+

Abstrakt

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy demograficzne zachodzące w Unii Europejskiej. Rozdział ten zawiera analizę historycznych uwarunkowań i tendencji starzenia się społeczeństwa. Ponadto, zawarto w nim przegląd konsekwencji starzenia się społeczeństwa oraz powody tego starzenia. Kolejną część rozdziału poświęcono analizie sytuacji osób starszych w społeczeństwie. Podkreślono, że kształcenie ustawiczne jest jednym z najważniejszych elementów systemu zarządzania wiekiem. Rozdział trzeci dotyczy zarządzania wiekiem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Rozdział ten rozpoczyna krótki przegląd teoretyczny dotyczący tej koncepcji, a w jego dalszej części zawarto między innymi opis sytuacji starszych pracowników na rynku Unii Europejskiej.Kolejny rozdział jest poświęcony zarządzaniu wiekiem na poziomie organizacji. Poza analizą literaturową, zamieszczono w nim szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem na poziomie organizacji. Rozdział piąty poświęcony jest wybranym aspektom zarządzania wiekiem, które zostały opracowane w ramach projektu MAYDAY. Skupiono się na zagadnieniach związanych z przeprowadzonym w ramach projektu oddziaływaniem na wszystkie grupy interesariuszy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A., Zięba M.: Zarządzanie wiekiem 50+. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2008. ISBN 978-83-886173-9-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi