Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji

Abstrakt

Rozdział ten jest poświęcony zarządzaniu wiekiem na poziomie organizacji. Poza analizą literaturową, zamieszczono w nim szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem na poziomie organizacji. Zwrócono tu uwagę na wielopokoleniowe zespoły pracownicze, które sprzyjają wymianie wiedzy. W większości przypadkóww opisie dobrych praktyk zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia starszym pracownikom dostępu do szkoleń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiekiem 50+ strony 55 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi