Problems of reinforcement designing for plates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problems of reinforcement designing for plates

Abstrakt

Przedstawiono problem projektowania zbrojenia nietrajektorialnego płyt w aspekcie ich odkształcalności. Na podstawie niektórych wyników badań doświadczalnych, przeprowadzonych na żelbetowych płytach skręcanych, zweryfikowano procedury wymiarowania. Analiza wykazuje, że pomimo formalnego zapewnienia nośności przekroju płyt nietrajektorialnie zbrojonych, ich odkształcalność znacznie wzrasta. Aby zapewnić im sztywność na poziomie sztywności płyty trajektorialnie zbrojonej należy dodatkowo powiększyć obliczone standardowo przekroje stali. W prezentowanym przypadku płyty skręcanej o siatce zbrojenia odchylonej o kąt ë = 20st. jej przekrój powinno się zwiększyć prawie o 60%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr 99, strony 27 - 34,
ISSN: 0011-4561
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cichocki M.: Problems of reinforcement designing for plates// Czasopismo Techniczne. -Vol. 99., nr. 7-B (2002), s.27-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi