Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych

Abstrakt

W pracy omówiono problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna, które występują w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych, a które wynikają nie tylko z obiektywnych czynników ekonomicznych lub technicznych takich jak stopień zniszczenia danego elementu przez korozję biologiczną czy jego nadmierne ugięcie. Istotne są w tym przypadku także czynniki subiektywne, co wynika stąd, że architektura jest jedną ze sztuk pięknych, a więc podlega indywidualnym ocenom. W dalszej części pracy omówiono różne rodzaje modernizacji budynków mieszkalnych z którymi związane są problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna oraz dokonano klasyfikacji okien poddasza, jako ważnych elementów budynku stanowiących narzędzie ułatwiające rozwiązywanie problemów związanych z zastosowaniem drewna rehabilitowanego w nadbudowach, rozbudowach itp. modernizacjach budynków mieszkalnych.

Stefan Niewitecki. (2017). Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych, 79-87.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych strony 79 - 87
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Niewitecki S.: Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych// Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych/ ed. Janowicz Rafał, Redakcja Przewłócki Jarosław Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.79-87

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi