Problemy konstrukcyjne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych

Abstrakt

W pracy omówiono główne cele rehabilitacji drewna (uzyskanie oszczędności w zakresie energetycznym, materiałowym, oraz pod względem ilości pracy). Te trzy aspekty oszczędności tworzą łącznie uzasadnienie ekonomiczne rehabilitacji. Następnie omówiono rodzaje konstrukcji drewnianych w budynkach mieszkalnych, które najczęściej ulegają korozji biologicznej oraz podano sposoby ich ratowania. Na zakończenie opisano zalety rehabilitacji drewna w trakcie remontów budynków mieszkalnych – główne zalety to brak konieczności wykwaterowywania mieszkańców na czas remontu, zapewniania im lokali zastępczych, demolowania całego budynku, itp. a także przedłużony okres życia budynku.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ: publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania: Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych strony 69 - 78
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Niewitecki S.: Problemy konstrukcyjne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych// Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych/ ed. Redakcja Janowicz Rafał, Redakcja Przewłócki Jarosław Gdansk: Politechnika Gdańska, 2017, s.69-78
wyświetlono 14 razy
Meta Tagi