Problemy konstrukcyjne dużych ślizgowych łożysk wzdłużnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy konstrukcyjne dużych ślizgowych łożysk wzdłużnych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono konstrukcyjne problemy dużych łożysk wzdłużnych, zwłaszcza łozysk nośnych hydrogeneratorów. Problemy te wynikają z nierównomiernego rozkładu obciążenia, odkształceń termicznych klocków, niewystarczającej obciążalności w warunkach rozruchu i zatrzymania oraz znacznego, krótko- i długookresowego zróżnicowania warunków pracy łożysk. Problemy te są najbardziej dotkliwe w łożyskach dużych rozmiarów. Najważniejszym problemem konstrukcyjnym jest konieczność precyzyjnego wyważenia przebiegu wielu zróżnicowanych zjawisk fizycznych, wpływających na ostateczny kształt szczelin smarowych i niezawodność łożyska. Idealnej konstrukcji należy poszukiwać wśród rozwiązań , których właściwości nie zależą od warunków pracy łożyska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski L., Wasilczuk M.: Problemy konstrukcyjne dużych ślizgowych łożysk wzdłużnych.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi