Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce

Abstrakt

Jednym z widocznych przejawów globalizacji jest obecność na różnych rynkach świata korporacji transnarodowych (KTN). Dokonując bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) korporacje tworzą filie zagraniczne. Podmioty te stają się coraz częściej przedmiotem badań prowadzonych w ramach biznesu międzynarodowego i pokrewnych dyscyplin, np. zarządzania międzykulturowego. Celem pracy jest przedstawienie propozycji metodologii jakościowych badań własnych nad filiami zagranicznymi KTN w Polsce. Praca składa się z kilku części. Na początku prezentowane jest pojęcie i istota filii za-granicznych korporacji transnarodowych. Filie ukazane zostały jako istotny element sieci korporacyjnej. Punkt 3 przedstawia charakterystykę dostępnych źródeł danych o filiach zagranicznych w Polsce oraz ich krytyczną ocenę z perspektywy prowadzenia badań pier-wotnych. Ostatnia część to propozycja metodologii jakościowych badań własnych wraz ze wskazaniem zalet i wad zastosowanego podejścia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 303 - 316,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 150 (2010), s.303-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi