PROBLEMY RACJONALNEGO ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DIAGNOZUJĄCYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI W FAZIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ KWANTOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PROBLEMY RACJONALNEGO ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DIAGNOZUJĄCYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI W FAZIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ KWANTOWYCH

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy pojawiające się w fazie projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów diagnozujących (SDG) urządzeń energetycznych (będących systemami diagnozowanymi – SDN), w przypadku przysposabiania ich do opracowania finalnej diagnozy eksploatacyjnej. Przestawiono opisową i formalną interpretację pojęcia systemu diagnozującego (SDG). Zaproponowano modele procesu diagnozowania urządzeń energetycznych oraz procesu zmian stanów technicznych, procesu zmian stanów eksploatacyjnych i procesu eksploatacji systemów diagnozujących. Do opracowania tych modeli zaproponowano zastosowanie teorii procesów semi-Markowa, przedstawiając argumenty, które wskazują na przydatność tej teorii w diagnostyce technicznej urządzeń energetycznych. Zaproponowano także zastosowanie statystycznej teorii decyzji do opracowania diagnozy eksploatacyjnej, czy eksploatowane urządzenie może być nadal użytkowane. Zasygnalizowano także konieczność uwzględnienia w fazie eksploatacji systemów diagnozujących zjawisk kwantowych istniejących podczas wykonywania badań diagnostycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOZOWANIA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW strony 91 - 123
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: PROBLEMY RACJONALNEGO ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DIAGNOZUJĄCYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI W FAZIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ KWANTOWYCH// W : WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOZOWANIA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW/ ed. Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Radkowski Warszawa: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, 2015, s.91-123
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi