Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych - studium przypadku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych - studium przypadku.

Abstrakt

Podjęty w referacie temat odnosi się do problemów własnościowych nieruchomości zaobserwowanych w fazie inicjacji projektu rewitalizacji jednej z dzielnic miasta Gdańsk. W prezentowanym przykładzie, mimo wyjątkowo wysokiego odsetka nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu Państwa oraz gminy, nie udało się wyremontować wszystkich obiektów na terenie objętym interwencją. Zważywszy na kompleksowy i społeczny charakter rewitalizacji, autorzy stawiają zatem tezę, iż brak porozumienia między gminą a właścicielami nieruchomości na etapie inicjacji i przygotowania inwestycji skutkuje niepełnym osiągnięciem celów projektu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka Przestrzenna strony 82 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Miszewska-Urbańska E., Apollo M., Wiśniewski R.: Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych - studium przypadku.// Gospodarka Przestrzenna/ ed. Alina Maciejewska Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s.82-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi