Próby mechaniki pękania asymetrycznych złączy klejonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próby mechaniki pękania asymetrycznych złączy klejonych

Abstrakt

Praca dotyczy badań asymetrycznych złączy klejonych. Technika połączeń adhezyjnych jest obecnie szeroko stosowana w transporcie, szczególnie lotniczym ale również w budownictwie czy medycynie. W większość zastosowań praktycznych za pomocą klejenia łączy się różne materiał, jednak dla tego typu złączy nie ma żadnych norm czy wytycznych przeprowadzania prób. W pracy zaproponowano trzy metody badania złączy asymetrycznych. Dodatkowo wprowadzono próbę ze sztucznym frontem pęknięcia pozwalającą określić efektywność zaproponowanych metod. Porównano dokładność i efektywność pomiaru, zalety, wady i ograniczenia z każdej metod. Stwierdzono, że możliwy jest efektywne badanie złączy klejonych asymetrycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii : praca zbiorowa strony 203 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzik M.: Próby mechaniki pękania asymetrycznych złączy klejonych // Współczesne Technologie i Konwersja Energii : praca zbiorowa/ ed. red. W. Przybylski. - Wydział Mechaniczny PG. Gdańsk: WM, 2010, s.203-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi