Badania nieniszczące i monitoring elementów konstrukcji budowlanych w warunkach laboratoryjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nieniszczące i monitoring elementów konstrukcji budowlanych w warunkach laboratoryjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki przykładowych badań diagnostycznych elementów konstrukcji inżynierskich w warunkach laboratoryjnych metodą propagacji fal mechanicznych. Testom poddano płytę stalową, zakładkowe połączenie klejone oraz czołowe połączenie śrubowe. Badania ukierunkowano na pozyskiwanie i rozpoznawanie wzorców uszkodzeń dla elementów i defektów o znanej geometrii oraz kontrolowanym sposobie zniszczenia. Przeprowadzone badania laboratoryjne umożliwiły przetestowanie efektywności analizowanych metod oraz wytypowanie wskaźników diagnostycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Badania Nieniszczące i Diagnostyka strony 36 - 41,
ISSN: 2451-4462
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rucka M.: Badania nieniszczące i monitoring elementów konstrukcji budowlanych w warunkach laboratoryjnych// Badania Nieniszczące i Diagnostyka. -., nr. 3 (2018), s.36-41
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26357/bnid.2018.020
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi