Propagacja fal w kotwach gruntowych: zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propagacja fal w kotwach gruntowych: zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń.

Abstrakt

Tematem referatu są badania eksperymentalne i obliczenia numeryczne dotyczące propagacji fal sprężystych w kotwach gruntowych. Badania są ukierunkowane na nieniszczącą diagnostykę kotwi skalnych i gruntowych, gdzie z racji charakteru pracy takiego elementu, ocena jego stanu jest utrudniona. Głównym celem badań jest uzyskanie podstawowych informacji na temat stanu technicznego elementu konstrukcyjnego, ewentualnych zniszczeń otuliny betonowej czy też miejsca zakotwienia żerdzi w betonie za pomocą zjawiska propagacji fal sprężystych. Badania eksperymentalne wykonane zostały dla pręta swobodnego, nietoczonego materia-łem kompozytowym, oraz dla prętów w zaprawie przy różnych długościach otulenia (rys. 1). Wyniki w postaci sygnałów przebiegów czasowych prędkości propagujących fal uzyskane na drodze doświadczalnej zostały porównane z wynikami obliczeń numerycznych, przy czym konieczna była kalibracja nieznanych parametrów materiałowych modelu eksperymentalnego. Modele numeryczne zakładały nieciągłości na długości kotwi w postaci przewarstwień słabszym materiałem (np. słabo zagęszczony beton) oraz całkowity jego brak. Uzyskane wyniki (rys. 2) wskazują na różnice jakościowe i ilościowe zarejestrowanych sygnałów w przypadku zmian własności fizycznych i mechanicznych ośrodka, w którym propaguje zaburzenie (w tym przypadku betonu). Potwierdza to możliwość diagnostyki tego typu elementów za pomocą fal sprężystych. W celu dokładnej oceny różnic w zjawisku propagacji fal pojawiających się na skutek zamodelowanego zniszczenia, na etapie przetwarzania zarejestrowanych sygnałów, wykorzystano transformatę Hilberta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W : Budmika 2014 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana strony 330 - 340
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Zima B.: Propagacja fal w kotwach gruntowych: zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń.// W : Budmika 2014 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana/ ed. Tomasz Garbowski Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2014, s.330-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi