Próby zastosowania materiałów strukturotwórczych do zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych po oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Próby zastosowania materiałów strukturotwórczych do zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych po oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego

Abstrakt

Przeprowadzono próby wykorzystania materiałów strukturotwórczych takich jak: bentonit, trociny, kreda i torf do unieszkodliwienia osadów pokoagulacyjnych powstających w czasie podczyszczania ścieków z ubojni. W mieszaninach osadu z materiałem strukturotwórczym badano zawartość azotu ogólnego Kjeldahla, azotu niebiałkowego oraz uwodnienie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr R 14, strony 92 - 94,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K.: Próby zastosowania materiałów strukturotwórczych do zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych po oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego// Ekologia i Technika. -Vol. R 14., nr. nr 85 Suplement (2006), s.92-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi